Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali
Kerem Altaylar
Tarih: 05-12-2021 | Saat: 21:00 - 22:00

Açılış Konseri

Kerem Altaylar (d. 1993), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) çatısı altında Sonic Arts ve Sound Engineering alanlarında yüksek lisans eğitimine başladı. Teknoloji, algı ve gerçeklik arasındaki dengeyi anlamaya ve bir başka taraftan bu dengeyi oluşturmaya çalışarak; ses, frekans, nota, gam, tamperaman, armoni, melodi ve tını gibi birçok konsepti incelemekte ve bu kavramların dijital alanlarda nasıl artırılmış formlara dönüştürülebileceğini araştırmaktadır. Yaratıcı kodlama, Kinetik resimler, doğuşkanlık, interaktivite ve artırılmış algısal konseptler hem görsel hem de tınısal olarak başvurduğu medyumların başında geliyor. Programlamanın sağladığı algoritmik yapıdan yararlanarak, üzerinde çalıştığı çok birimli ve çok sesli kompozisyon yazım sistemini geliştirirken bir yandan da yeni müzikal formların, tınıları, algıların ve konseptlerin oluşması için bir alan ve düşünce sistemi yaratmaya çalışıyor. Bu sistemi geliştirmeye devam ederken bir yandan da bu gelişmelere paralel görsel-işitsel performanslar gösteriyor.

Teknoloji ve algı ile ilgili düşüncelerim daha çok, özellikle bu dijitalleşme, Blockchain, Metaverse, interaktif video ve sinema gibi kavramların üzerine hızlanan bir yeni akım yakalanacağına inanıyorum, daha doğrusu süregelen bir tarihi var bunun tabi ki ama bu önümüzdeki yıllarda düşünce ve algıda büyük bir artırılmış hal; üretim ve tüketim medyumları açısından sanal ve artırılmış bir materyal ötesi alan ve bunların sonucu olarak yeni bir felsefe ile pratikte ve teoride hareket edileceğini düşünüyorum. Yani baya multidisipliner ve major bi farklılığı olan kapsayıcı bir akım. Aidiyet ve mevcudiyet farkındalığı olmadan gelişecek ve de evrimleşecek.